อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของผู้นำท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ.2556 โดยนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2556