กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม