อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม