กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน 5,971,200.- บาท วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม