กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม