อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ พร้อมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 ณ บริเวณหลังอาคารสำันักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม