อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 300,000.- บาท ให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไว้ประจำหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สำหรับใช้ในราชการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม วันที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7