กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์