อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 ในการนี้ นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยยศ บุญยงค์ ที่ได้รับตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ นายวิเชตุ จำปาทอง ได้รับตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม