อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นำโดย นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และแขวงการทางนครปฐม สำนักทางหลวงที่ 13 เข้าร่วมในการประชุมประชาชนมีส่วนร่วม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบนทางหลวง หมายเลข 4 ทางแยกทุ่งพระเมรุ

 และทางแยกหนองขาหยั่ง ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ชั้น 3