กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเลน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม