กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2556 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556