กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบหนังสือชุดพุทธประวัติ และอัครสาวก (ฉบับการ์ตูน) ชุดละ 13 เล่ม ให้กับสถานศึกษา 9 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัดนครปฐม