กิจกรรม

[2010-01-13]การประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครปฐม

การประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครปฐม (สัญจร) ครั้งที่ ๒ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (บริเวณสวนหย่อมด้านหลังอาคาร)