อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556