กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินอุดหนุนให้กับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตามโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.กษณะ แจ่มสว่าง ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ วั