อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และนายไมตรี เนียะแก้ว กำนันตำบลถนนขาด ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาและถวายจตุปัจจัยไทยทาน

ได้แก่
     1. สังฆทาน จำนวน 1 ชุด
     2. สังฆทานยา จำนวน 1 ชุด
     3. กระเช้ารังนก จำนวน 1 กระเช้า
     4. ถวายปัจจัยสนับสนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ และสามเณร ทั้งวัด จำนวน 35 รูป เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม  2556 ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม