กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.56 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556