อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบตู้เย็น และสนับสนุนเงินให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน (10 สิงหาคม 2556) วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มอบตู้เย็น และสนับสนุนเงินให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวัน
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน (10สิงหาคม 2556) วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556
ซึงได้มอบเงินสนับสนุนดังนี้
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองนครปฐม  จำนวน 50,000 บาท
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางเลน           จำนวน  20,000 บาท
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อ.กำแพงแสน     จำนวน  20,000 บาท
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อ. พุทธมณฑล    จำนวน  20,000 บาท
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม