อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบตู้เย็น และสนับสนุนเงินให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน (10 สิงหาคม 2556) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มอบตู้เย็น และสนับสนุนเงินให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวัน
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน (10สิงหาคม 2556) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556
ซึงได้มอบเงินสนับสนุนดังนี้
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ดอนตูม  จำนวน 20,000 บาท
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.นครชัยศรี          จำนวน  20,000 บาท
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม