กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี จำนวน 105,000 ตัว ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

ณ บึงกุ่ม-บึงช้าง ม.1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม