กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมงานกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556