กิจกรรม

[2010-01-29] เยี่ยมเยียนและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนและคณะครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นำคณะผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ พร้อมด้วยข้าราาชการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓