อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพ ( Activ Classroom ) ประจำปีงบประมาณ