กิจกรรม

[2010-02-01]วันคล้ายวันเกิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดนครปฐม

บรรยากาศเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก