กิจกรรม

[2010-02-05]เปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี

เปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี จำนวน ๒๐๐ คน