กิจกรรม

[2010-02-05]เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา

เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จำนวน ๙๑ คน