กิจกรรม

[2010-02-10]การสวดพระอภิธรรมศพพระสมุห์เจือ ปิยสีโล (หลวงปู่เจือ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ
พระสมุห์เจือ ปิยสีโล (หลวงปู่เจือ) ณ วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓