อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2556 วันจันทร์ 23 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม