กิจกรรม

[2010-02-10]ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโครงการ นปร.และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโครงการ นปร. และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓