กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ตามโครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ และถือศีลกินเจเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล