อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ตามโครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ และถือศีลกินเจเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล