กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตักอาหารเจให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมถือศีลกินเจในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556