กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ๋ ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2556 เพื่อน้อมจิตอุทิศบุญส่วนกุศล

สืบเนื่องจากการจัดงานเทศน์มหาชาติและถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม