กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม