อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

จังหวัดนครปฐม โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เนื่องจากได้สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556