กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมใจทำความดีถวายในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยได้ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556