กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 18,756,000 บาท วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม