อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์