อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่