อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน 301 เครื่อง

และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 จำนวน 47 โรงเรียน 432 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 80 โรงเรียน 733 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 39,800,000 บาท เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม