อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ชุดที่ 2

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 47 โรงเรียน 628 เครื่อง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน 216 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 65 โรงเรียน 844 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 45,998,000 บาท เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม