กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ระหว่างวันที่ 21-23,26-28 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 9 โรงเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี