อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาให้กับกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 และกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม