กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาให้กับกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 และกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม