อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางเลน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม