กิจกรรม

ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด