กิจกรรม

โครงการอบรมอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตอำเภอเมืองนครปฐม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม เขตอำเภอเมืองนครปฐม ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม