อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

งานวันอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบางเลน

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอบางเลน พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับ อสม. อำเภอบางเลน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557