อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

งานสงกรานต์ อบจ.นครปฐม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557 สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ พร้อมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบรางวัลในการประกวดเทพีสงกรานต์ อบจ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม