กิจกรรม

อบจ.นครปฐม รดน้ำขอพร ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รดน้ำขอพร ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557