อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

อบจ.นครปฐม สมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา จำนวนเงิน 100,000,000 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จำนวนเงิน 100,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยล้านบาท )โดยมี นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการมอบ นายชัชชัย คงปั้น ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม