อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

มอบเช็ค อสม. ประจำเดือน พฤษภาคม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 6,252,000 บาท ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557